Úvod Historie města Kitzbühel

Historie města Kitzbühel

Na místě dnešního Kitzbühelu bydleli první obyvatelé v období mezi 11. a 8. stoletím před naším letopočtem. Prvními obyvateli byli Ilyrové (= národ indoevropského původu), kteří se zabývali těžbou mědi v okolních horách. Po zániku západořímské říše se tu usadili Bavoři, což byl germánský kmen. Ty tu mýtili lesy.

Ve 12. století se Kitzbühel poprvé zmiňuje na písemných památkách jako Chizbuhel. Objevuje se v dokumentech kláštera v Chiemsee.

V roce 1255 se Kitzbühel stal součástí Horní Bavorska. Toto město dostalo svá městská práva 6. června 1271. Udělil mu je vévoda Ludvík II. Bavorský. V této době bylo také město obehnáno silnými hradbami, aby bylo chráněno před nájezdy nepřátel.

Od třináctého století se město začalo rozvíjet. Bylo obchodním centrem na vynikající úrovni. Město se v této době také rozrůstalo. Po sňatku Markéty Pyskaté s bavorským vévodou Ludvíkem Bavorským se se stalo součástí Tyrol. To se událo roku 1342. V roce 1369 byl Kitzbühel opět navrácen Bavorsku a 1504 se připojil znovu k Tyrolsku, když ho obsadil Kufstein s Maxmilianem I. Habsburským.

Koncem 16. století se tak zastavil vývoj města. Roku 1840 se dostalo město oficiálně pod rakouskou správu. Nový rozvoj země začal po roce 1875, kdy císař František Josef I. dokončil spojení své říše a postavil železniční trať mezi Tyrolskem a Salzburgem. První ani druhá světová válka se Kitzbühelu výrazněji nedotkla.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2021 © Kitzbühel.cz
Kontakty